Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kontakt

20540


II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

ul. Królowej Jadwigi 11
tel. (22) 774-40-31
fax. (22) 766-37-33Do odwołania w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie obowiązują ograniczenia w obsłudze klientów. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Wszyscy klienci szkoły proszeni są o ograniczenie wizyt. Wizyta w uzasadnionych przypadkach jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu na poniższych zasadach.


Zasady obsługi bezpośredniej Interesanta
w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie


1. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii dostęp Interesantów do szkoły jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób wcześniej umówionych, za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (m.in. telefon, mail). Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogły wejść do szkoły.
2. Stawienie się w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona, będzie skutkowało odmową wejścia do szkoły.
3. Do liceum mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
4. W przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe Interesant, może wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury termometrem bezdotykowym. Brak ww. zgody lub pomiar temperatury z wynikiem wskazującym na gorączkę, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, uniemożliwia wejście.
5. Na teren szkoły wraz z osobą umówioną nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
6. Interesant przez cały czas wizyty w szkole powinien mieć założoną własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
7. Przed wejściem każdy Interesant powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.
8. Na terenie szkoły obowiązuje zasada właściwego dystansu od innych osób (odległość 1,5 m).
9. Zdjęcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika szkoły w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości.
10. Obsługa Interesanta odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do obsługi. Interesant nie ma prawa samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż wyznaczone stanowiska obsługi.
11. Interesant powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą, ustalone podczas komunikacji zdalnej z pracownikiem szkoły oraz dokument tożsamości.
12. Powiadomienie o terminie stawienia się w szkole, nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.
13. W przypadku naruszenia powyższych zasad wizyta w szkole nie będzie możliwa.


__________________________________________________________________________________________________


Dyrektor szkoły informuje, że wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw należy dokonywać na konto Santander bank nr 54109018410000000141488632,
natomiast spłaty pożyczki z zfśs na nr 03109018410000000141488677Inspektor danych osobowych, kontakt: iod@2lo.legionowo.pl

_______________________________________________________________________________________


Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:Szkoła

22  774 40 31

Szkoła - fax

  22  774 40 31 (w. 133)  

Sekretariat

22  774 40 31 (w. 111)

Kasa

22  774 40 31 (w. 116) 

Psycholog

22  774 40 31 (w. 115)

Pedagog

22  774 40 31 (w. 118)

Pok. nauczycielski

22  774 40 31 (w. 121)

Pok. nauczycielski WF

22  774 40 31 (w. 119)

Biblioteka

22  774 40 31 (w. 122)

Pielęgniarka

22  774 40 31 (w. 123)

Kierownik adm.

22  774 40 31 (w. 125)

Księgowość

22  774 40 31 (w. 132)

Kadry

22 774 40 31 (w. 134)
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty