Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kontakt

27183


II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

ul. Królowej Jadwigi 11
tel. (22) 774-40-31
fax. (22) 766-37-33Do odwołania w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie obowiązują ograniczenia w obsłudze klientów. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Wszyscy klienci szkoły proszeni są o ograniczenie wizyt. Wizyta w uzasadnionych przypadkach jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu na poniższych zasadach.


Zasady obsługi bezpośredniej Interesanta
w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie


1. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii dostęp Interesantów do szkoły jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób wcześniej umówionych, za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (m.in. telefon, mail). Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogły wejść do szkoły.
2. Stawienie się w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona, będzie skutkowało odmową wejścia do szkoły.
3. Do liceum mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
4. W przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe Interesant, może wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury termometrem bezdotykowym. Brak ww. zgody lub pomiar temperatury z wynikiem wskazującym na gorączkę, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, uniemożliwia wejście.
5. Na teren szkoły wraz z osobą umówioną nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
6. Interesant przez cały czas wizyty w szkole powinien mieć założoną własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
7. Przed wejściem każdy Interesant powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.
8. Na terenie szkoły obowiązuje zasada właściwego dystansu od innych osób (odległość 1,5 m).
9. Zdjęcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika szkoły w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości.
10. Obsługa Interesanta odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do obsługi. Interesant nie ma prawa samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż wyznaczone stanowiska obsługi.
11. Interesant powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą, ustalone podczas komunikacji zdalnej z pracownikiem szkoły oraz dokument tożsamości.
12. Powiadomienie o terminie stawienia się w szkole, nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.
13. W przypadku naruszenia powyższych zasad wizyta w szkole nie będzie możliwa.

Dyrektor szkoły informuje, że wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw należy dokonywać na konto Santander bank nr 54109018410000000141488632,
natomiast spłaty pożyczki z zfśs na nr 03109018410000000141488677Inspektor danych osobowych, kontakt: iod@2lo.legionowo.pl  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty