Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Matura 2023 - ważne informacje dla uczniów klas 4 i Absolwentów

Data: 08.09.2022 r., godz. 18.44   127
Drodzy Uczniowie klas 4 i Absolwenci:
na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń – egzamin maturalny, znajdują się Informacja o sposobie przeprowadzania matury 2023 oraz Komunikaty dyrektora OKE. Proszę o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami.

Przypominamy Absolwentom o konieczności sprawdzenia informacji dotyczących opłat – niewniesienie wymaganej opłaty skutkuje wykreśleniem z listy zdających oraz brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu (patrz 17.1.6 oraz 18 i 20 w Informacji o sposobie przeprowadzania matury).
Absolwent, który planuje złożyć e-deklarację powinien wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (zał. 5a) - patrz 3.4.7.1.
Na stronie CKE, OKE oraz na naszej stronie są umieszczane na bieżąco informacje. Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz na stronach CKE i OKE.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty