Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS dla emerytów, rencistów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi II LO

Data: 02.03.2022 r., godz. 17.21   474
Ogłoszenie


W związku z możliwością dofinansowania wypoczynku letniego Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS dla emerytów, rencistów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi II LO.
W związku z powyższym proszę o wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz załączonego wniosku w raz załącznikami (załącznik nr 6, załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS), emeryci i renciści dodatkowo załącznik nr 3 i przekazania w terminie od 07 marca 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku na adres: II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 11, 05-120 Legionowo lub do urny znajdującej się w szkole.
Dyrektor
/-/ mgr Anna Lewandowska
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty