Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS dla emerytów, rencistów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi II LO - wnioski

Data: 09.04.2021 r., godz. 17.41   834
OGŁOSZENIE


W związku z możliwością dofinansowania wypoczynku letniego Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana II Sobieskiego w Legionowie informuje o możliwości ubiegania się dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS dla emerytów, rencistów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi II LO.
W związku z powyższym proszę o wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz załączonego wniosku wraz z załącznikami (załącznik nr 6, załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS), emeryci i renciści dodatkowo załącznik nr 3 i przekazania w terminie od 12.04.2021 r. do 14.05.2021 r. na adres: II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana II Sobieskiego w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 11, 05-120 Legionowo lub do urny znajdującej się w szkole.

Dyrektor
/-/ mgr Anna Lewandowska

Załączniki:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty