Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin maturalny 2022

Data: 12.04.2022 r., godz. 00.00   302
Informacje dla uczniów kl III LO i absolwentów
Drodzy Uczniowie klas III LO i Absolwenci

Egzamin maturalny w naszej szkole odbędzie się w dniach od 4 do 20 maja 2022 roku.
W dniu egzaminu maturzyści przychodzą do szkoły w stroju galowym.
Na salę egzaminacyjną maturzyści wchodzą w kolejności według list:
od godz. 7.45/12.45 (4 i 5 maja),
od godz. 8.00/13.00 (6 i 9 maja),
od godz. 8.10/13.10 (następne dni).
Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu maturalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) - niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
Przypominam również o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji.

Uwaga:
1. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00 lub 14.00 – zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku.
2. Na egzamin zdający przychodzą punktualnie z aktualnym dokumentem tożsamości.
3. Egzamin pisemny zdający pisze długopisem z czarnym wkładem i korzysta wyłącznie z następujących pomocy zatwierdzonych przez Dyrektora CKE:
Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę,
wybrane wzory matematyczne – zapewnia szkoła.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
J. polski – słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – zapewnia szkoła.
Pozostałe przedmioty (wybrane wzory, lupa – zapewnia szkoła,
linijka, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę) zgodnie z komunikatem dyrektora CKE (m.in. na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń-egzamin maturalny).

WAŻNE INFORMACJE:
1. Na egzamin maturalny może przyjść osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. W szkole podczas egzaminu mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, pracownicy szkoły, uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, pracownicy odpowiednich służb.
3. Nie można wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, smartfonów, maskotek…
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator).
5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła zapewnia wodę pitną na egzamin maturalny.
7. Wskazane jest, aby wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły korzystały z płynu do dezynfekcji rąk lub umyły ręce wodą z mydłem.
8. O złym samopoczuciu należy poinformować nauczyciela.
9. Jeśli będzie potrzeba zostawienia np. kurtki w szatni, należy przed egzaminem zgłosić się do p. woźnych.

Informacje dodatkowe:
Na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń – egzamin maturalny znajduje się informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz komunikaty w sprawie harmonogramu egzaminu i w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.
Absolwenci, którzy mieli obowiązek wniesienia opłaty za egzaminy maturalne, a tego obowiązku nie dopełnili, nie będą na listach zdających z danego przedmiotu i nie zostaną wpuszczeni na egzamin.
Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego.

Sylwia Kuligowska
wicedyrektor szkoły
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty