Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta pracy w oddziale przygotowawczym

Data: 29.03.2022 r., godz. 08.00   260
dla uchodźców z Ukrainy

Oferta pracy w oddziale przygotowawczym dla uchodźców z Ukrainy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

Stanowisko: pomoc nauczyciela

Kontakt: prosimy przysyłać CV na adres: sekretariat@2lo.legionowo.pl, tel. (22) 774 40 31

Informacje dla zainteresowanych podjęciem pracy:

- do pracy mogą ubiegać się osoby, które posiadają znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;

- bez konieczności potwierdzenia znajomości języka polskiego wymaganymi dokumentami.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty