Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rekrutacja - ważna informacja dla zakwalifikowanych do klas 1 LO

Data: 23.07.2021 r., godz. 14.28   662
Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów - od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
REKRUTACJA


Zapraszamy absolwentów Szkół Podstawowych zakwalifikowanych do klas 1 w naszej szkole do potwierdzenia woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów - od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Należy dostarczyć oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Prosimy o przyniesienie 2 zdjęć legitymacyjnych - można dostarczyć w późniejszym terminie.
Komisja przekaże do wypełnienia przez rodzica: deklarację wyboru drugiego języka obcego, oświadczenie w sprawie organizacji religii rzymskokatolickiej i etyki (decyzja rodzica o uczęszczaniu dziecka na zajęcia religii/etyki – nie ma obowiązku uczęszczania na te zajęcia).
2 sierpnia 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Od 3 sierpnia rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków oraz dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

Więcej pod linkami
http://zso2.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=962
https://legionowo.pl/a/rekrutacja-do-krolewskiej-dwojki
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty